FUCHS

FUCHS
FUCHS1.jpg

Преглед

FUCHS е световна компания с германски корени, която разработва , произвежда и  разпространява смазочни материали и производните специализирани такива.
Компанията има повече от 100 000 клиента, включително фирми от изброените области: автомобилни доставчици, ОЕМ, минно дело и проучване, металообработване, селско и горско стопанство, космически изследвания, производство на електроенергия, машиностроене, строителство и транспорт, както и стоманена, метална и циментова промишленост. И още фирми в хранително вкусовата промишленост, сектора  за производство на стъкло, леене и коване и много други.
В близък контакт със своите клиенти FUCHS разработва цялостни иновативни  и изработени по поръчка  решения за най-различни приложения. Като производител на лубрикант, FUCHS означава-добро представяне, устойчивост, безопасност и надеждност, ефективност и икономичност. FUCHS е обещание за технология , която се отплаща.